ראש המועצה המקומית אליכין 1977-1987בנימין אחרק

במסגרת תפקידו במועצה פעל להכנת תכנית מתאר ושידרג את מערכת המים, כבישים ומדרכות וכן הקים מערכת ביוב מרכזית. עוד פעל להקמת גנים ציבוריים ומתקני משחקים, מגרשי ספורט .