ראש המועצה האזורית מטה יהודה 1959-1978בנימין כהן

שימש בעברו גם כמזכיר מושב נס הרים, ראש המו"א האלה, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, מנהל אגודת עמל המרכזת את העמותות לשירותים לזקן ברשויות המקומיות.