ראש המועצה המקומית מזרעה 1994-1998חוסין אסדי

מנהל המחוז הערבי של מפלגת העבודה בעבורו שימש כיועץ שר העבודה והרווחה לענייני ערבים.