יוסי מזרחיראש מועצת יסוד המעלה  1977-1998

נולדתי ביסוד המעלה בשנת 1944 לרחל ורפאל, נכד לדיאמנטה ומרקאדו ונין לראשון המתישבים במושבה חכם שלמה מזרחי.
נשוי לאילנה ולנו ארבעה ילדים מורן שני ליאור ועדיה ו- 12 נכדים.
באפריל 1977, בהיותי צעיר חברי המועצה ויו"ר האגודה החקלאית, נעניתי לפניית ראש המועצה והסכמתי לקבל את ראשות המועצה לאחר שחברי המועצה האחרים סרבו מפאת מצבה הכלכלי הקשה של המועצה בזמנו. עם כניסתי לתפקיד פעלתי לגיוס כספים והבראת המועצה.

במסגרת 21 שנות פעילותי כראש המועצה פעלתי להקמה והשלמה של מבני ציבור , הרחבות לצעירים ואתרים רבים וביניהם :

 • השלמת בניית המתנ"ס מבני בית הספר וגן הילדים שעמדו כשלד עם כניסתי לתפקיד.
 • בניית מרכז השירותים הכולל משרדי מועצה , משרדי אגודה חקלאית, בנק וצרכניה, הקמת מעון יום ואולם ספורט.
 • הקמת גן ויד לבנים שנפלו במערכות ישראל.
 • תכנון ופיתוח של שלוש שכונות חדשות לבני המושבה ולקליטת תושבים והקמת אזור הספורט ומגרשים לטניס וכדורגל.
 • תכנון פיתוח והקמה של אזור תעשייה ומלאכה אליו הועברו פעילות המסחר והשירותים של המושבה והקמת מערכת ביוב ראשית וחיבורה לבתי הישוב.


במסגרת פעילותי כראש המועצה ומתוך הכרה בחשיבות שימור מורשת העבר של דור מחדשי הישוב העברי בגליל :

 • יזמתי אישור של תכנית המתאר הראשונה למושבה ובמסגרתה התוכנית לשימור ושיחזור רחוב הראשונים.
 • הקמתי את העמותה לשחזור אחוזת דוברובין פעלתי לגיוס כספים ושחזור האחוזה כחצר איכרים פעילה הכוללת מוזאון ותצוגה אור קולית המספרים את סיפור הקמת המושבה וחיי התושבים בתקופה ובה גם מסעדה וסטודיו לקדרות.
 • הובלתי את ביצוע פרויקט שחזור רחוב המייסדים ואת מבני הציבור שברחוב הכוללים מועדון נוער, בית הרב ,מבנה המועצה- הארכיון והקמת בית הקשיש-ראשונים.
  על פעילותי לשחזור אחוזת דוברובין ורחוב המייסדים זכיתי לפרס ולתעודת הוקרה מיוחדת של המועצה לשימור אתרים "על תרומתך לשמור מורשת תולדות הבניה וההתיישבות בארץ ישראל".
  בעת כהונתי זכתה יסוד המעלה לשגשוג וצמיחה לצד פעילות חברתית ענפה ובניית קהילה חמה.
  ראש הממשלה דאז שמעון פרס ז"ל אמר בשידור רדיו לאחר ביקורו במושבה "יסוד המעלה היא גן עדן עלי אדמות".
  פרשתי מתפקידי ביוני 1998 והעברתי את התפקיד לממלא מקומי.
  במהלך כהונתי פעלתי גם כיו"ר אגוד מושבות הגליל ויו"ר העמותה לתיירות בגליל העליון ואף המשכתי לאחריה לכהן כיו"ר הרשות לפיתוח הגליל.