ראש עיריית אופקים 1983–1969יחיאל בנטוב

נולד במרוקו ב-1930, ועם עלותו ארצה ב-1948, שרת בנח"ל והתיישב בנגב. עד 1955 היה מרכז משק יטבתה, שנה לאחר מכן מרכז אזור הערבה מטעם הסוכנות היהודית. הדריך במושבים מבטחים וביטחה, ועד אמצע שנות ה-60 ריכז ותכנן את הקמת היישובים במסגרת גוש מבטחים וגוש השבלים.

תפקידו הציבורי הראשון באופקים היה מזכיר מועצת הפועלים במקום (1966–1969). מ-1969 החל לכהן כראש מועצה מקומית של אופקים.

דאג לטפח את אופקים כעיר גנים, כשהוא עומד בראש מבצע הנטיעות במקום. עמד בראש המועצה בזמן קליטת פליטי וייטנאם בישראל ועשה נפשות בקרב עולים להתיישבותם בעיירה.

דוד בן-גוריון הזכיר את יחיאל בנטוב, במכתב לשר הפיתוח דאז ד"ר דב יוסף, לאחר שנפגש עם בנטוב ביוטבתה ב-1953:

"שמחתי למצוא מרכז המשק, בחור ממרוקו, ששרת בנח"ל ואינו יכול לזוז מהמקום גם אם ייעזב על ידי האחרים. כבר מזמן לא נפגשתי עם חלוץ מעולה כזה. בחור זה הוא תפארת אדם, חלוץ מופתי, ואם כי אני בטוח שלא קרא מעודו גיתה ולא שמע שמו, הריהו איש תרבות במובן העליון של מלה זו! למקום יש עתיד מזהיר שכן בראשו עומד אדם, יחיאל שמו, השקול בעיני כנגד כמה חלקות של נח"ל, ואשר בידיו האמונות והנאמנות אפשר למסור גורל המשק!".
עם עוזבו את תפקידו כראש המועצה המקומית אופקים, שמיד לאחר מכן קיבלה מעמד של עיר, עבר לפעילות כיועץ לממסד בנושאי חברה ורווחה וכן בנושאי התיישבות ועיירות פיתוח.

ספרו האוטוביוגרפי נקרא "ארבעים שנה במדבר" בו הוא פורש את קורות פעילותו, יחד עם רעייתו אראלה, שהייתה לצדו לאורך כל התקופה, בנגב בכלל ובאופקים בפרט.