ראש המועצה האזורית רמת נגב 1971-1975יעקב כהן

פעל במרץ רב לחידוש ההתיישבות ברמת נגב ולאחר קיפאון שנימשך 22 שנה הצליח להרחיב את מספר הישובים בתחום המועצה. במסגרת תפקידו כראש מועצה הקים תחנה נסויית לגידול חקלאות במים מליחים שמשכה סקרנים רבים מכל העולם.