ראש עיריית כפר סבא 1982-2003יצחק ולד

תאריך לידה – 17.1.1939.
נשוי לורדה, אב לתומר הנשוי לאריאלה וסב לנכדים – אורי, הילי וארז.
הבן הבכור – אלי ז"ל, נהרג בפפואה ניו-גיני ב-1995.
חניך ומדריך בתנועת "הנוער העובד", שירות צבאי בנח"ל מוצנח, ומספר שנים חבר קיבוץ גבים.
השכלה – ב.א. בכלכלה ומדעי המדינה ותואר במינהל עסקים.
עבודה – 1965-1969 במכון למחקר כלכלי וחברתי בהסתדרות.
1969-1979 במרכז לתכנון של משרד החקלאות והמחלקה להתישבות בסוכנות היהודית.
בתקופת הכהונה בכפר סבא – בוצעה מהפכה תכנונית וע"פ תכנית האב מוצו ההפקעות והועדפו
פיתוח הגינון ופארק עירוני.
הורדה צפיפות הבניה, תוכננו "שכונות ירוקות" ומחלפים בכניסה לעיר. בוצעו פרויקטים של בניה
לזכאים, פותחו אזורי תעשיה והובאו מפעלים רבים לעיר.
האוכלוסיה יותר מאשר הוכפלה, והתקרבה ל-90,000 איש. בראש סולם העדיפויות הוצבו
מערכת החינוך, הפיכת העיר למרכז תרבות, פיתוח מערכת הרווחה. הוקמו פרויקטים ציבוריים רבים
– בתי"ס, גנים, איצטדיון, אולמות ספורט, בתי כנסת ומועדונים.
נהריה – ב-1995 ראש עיר ממונה.
באקה אל גרביה – ג`ת – 2006-2011 ראש עיר ממונה =יו"ר ועדה קרואה.
פרט לניהול העיר וחילוצה מהמשבר, אורגנו מפגשים רבים להבנה וקירוב לבבות בין יהודים לערבים.
בשלטון המקומי – סגן יו"ר השלטון המקומי, יו"ר ועדות שונות, חבר דירקטוריונים של מפעל הפיס
והחברה למשק וכלכלה, נציג השלטון המקומי במועצה הארצית לתכנון ובניה.
מטעם משרד הפנים – יו"ר וחבר בועדות חקירה לנושאי גבולות, שינוי מעמד ממועצה לעיר, ועוד.
גופים נוספים – יו"ר וחבר בדירקטוריונים והנהלות של גופים מקומיים וארציים