ראש המועצה המקומית מעלה אפרים 1983-1986ישראל גלעד

במסגרת תפקידו פעל להרחיב את מספר התושבים. היה ראש צוות ההקמה של הישוב והיה אחראי על בניית תשתיות, הקמת איזור תעשיה וניהול שירותים מוניצפאליים.