ראש המועצה המקומית בנימינה 1981-1998מוטי קירמאיר

פיתוחים משמועותיים בתקופת הכהונה:

רישות הישוב בביוב מרכזי מאפס והקמת תאגיד ביוב אזורי. הכנת תכנית מתאר ל - 700 יחידות דיור צמודי קרקע ומבני ציבור שהושלמו עד תום. שימור, שיקום ושיחזור פארק ומבצר "שוני". הקמת מוזיאון פסלים ע"ש הפסל אחיעם. הקמת מתנ"ס, בניית אולם כדורסל. בניית מרכז פיס למדעים ואומנויות. בנית סיפריה ציבורית ע"ש הציירת אנה טיכו. יסוד עמותה לשימור ושיחזור עבר המושבה. הקמת בית ראשונים. הפקעת נכסים בעלי ערך שימורי ושיקומם לטובת הציבור0 הבית הראשון תחנת נוטרים. כריתת ברית ערים תאומות עם העיר טוקאי שבהונגריה.

עיסוקים לאחר תום כהונה :

יו"ר ועדה לתכנון ובניה שומרון. סמנכ"ל "משקי חרות בית"ר תנועה מישבת של הליכוד. יו"ר נחלת ז`בוטינסקי. גזבר עמותת ידידי בית החולים שוהם ומרכז היום האזורי לקשיש של הרשויות.