ראש המועצה המקומית אפרת 1980-1983משה מושקוביץ
ראש המועצה האזורית שפיר 1952-1979

שפיר – הקמת בי"ס אזורי משותף לישובים ותיקים וחדשים ראשון בארץ. הקמת ישיבה תיכונית בבעלות והחזקת הרשות המקומית. פיתוח חקלאי בכל הישובים, הקמת אזור תעשיה משותף, הקמת ספריה אזורית עם רשויות שכנות
אפרת – קליטת עולים מארצות הרווחה, הקמת מוסדות תיכוניים ארציים
עיסוקים לאחר סיום הכהונה עד היום :
יו"ר הנהלת ישיבת הר עציון ומייסדה, יו"ר מועצת המייסדים של אוניבסיטה בר אילן
יו"ר החברה לפיתוח הרי יהודה העוסקת בפיתוח והקמת ישובים בגוש עציון