ראש מועצת מיתר 2008-2013 סולומון כהן

ב 1980 נבחר כמזכיר האגודה אשר תכננה והקימה את מיתר " אגודת מתיישבי נחל חברון מייסדי מיתר " כשהגיעו המתיישבים הראשונים באוגוסט 1983 המשיך בהנהלת האגודה כיו"ר ועדת קבלת חברים ועוד...עד למנוי שלו למועצה מקומית הראשונה הממונה ב 1985 ומאז הבחירות הראשונות ב 1993 והלאה כיהן כחבר מועצה בכל המועצות שנבחרו עד היום .
בשנים 1998-2008 נבחר לראש מועצה. בתקופה זו ידע הישוב התפתחות עצומה. מספר התושבים צמח פי 1.5 ושטח השיפוט של הישוב גדל מ 10000 דונם ל 40000 דונם כשהוא כולל בתוכו ישובים שעתידים לקום כמו : כרמית, חירן ויתיר. ילדי הישוב זכו לעבור מקוונים לגני ובתי ספר במבנים קבועים מרווחים וממוזגים. במקביל הוקמה מערכת חוגים ופעילות תרבותית ענפה. על כל אלה זכתה מיתר בפרס החינוך הארצי לשנת ( תשס"ו) .התושבים חשו ביטחון אישי עקב טיפול הדוק בנושא. בנוסף מיתר זכתה בחמישה פרסי ניהול כספי תקין ממשרד הפנים, ועשר פעמים בחמישה כוכבי היופי של המועצה לארץ ישראל יפה. כל זאת תוך שמירה על תקציב מאוזן ואחראי.

עיסוקים לאחר סיום הכהונה עד היום :
2009-2014 מנהל שיווק לדרום של החברה לאוטומציה.
2014- היום מנהל שיווק ארצי בחברת מילגם / מטרופולינט