ראש המועצה המקומית זמר 1993עזרא ניסני

מהשגיו הבולטים:
גיוס השקעות לפיתוח תשתיות כפרי המועצה . הכנת תכנית אב והפיכתה למציאות. בנית כבישים מדרכות בתי ספר ומבני ציבור שונים. פיתוח ארגוני של מבנה המועצה. הקמת ספריה לתושבי הכפרים. חידוש שהתקבל בברכה .
שיפור מערכת פינוי האשפה וסיוע לחקלאים.
כיום עוסק בהתנדבות לומד לימודים חוץ פורמאליים, לומד בישיבה וחבר בפורומים שונים לרבות חבר הנהלת פורום ראשי רשויות לשעבר.