רון מוסקוביץראש מועצת כפר ורדים  2003-2008

תפקיד נוכחי: יו"ר ועדה מרחבית לתכנון ובנייה
תפקידים קודמים: מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי.
השכלה: תואר שני במינהל ציבורי, תואר ראשון במדע המדינה ותולדות ישראל, תואר ראשון במשפטים, מגשר, קורס דירקטורים