ראש מועצה שער הנגב 1987-2002שי חרמש

כיהן כיו"ר הועד המנהל במכללה האקדמית ספיר בשנים 1987-2013
גזבר הסוכנות היהודית 2002-2005
חבר כנסת מטעם מפלגת קדימה 2006-2013
דירקטור בבנק לאומי 2013-2017
יו"ר הקונגרס היהודי העולמי בישראל 2006-2017
כיום מכהן כדירקטור בחברות ציבוריות : ברן הנדסה, לאומי פרנטרס ויו"ר איגוד ידידים - מכון ריקנטי לשיקום נפגעי מוח.