סיון בהט ברשי
מנהלת מחלקת דוברות והסברה

הילי בצלאל
עוזרת דוברת