חגית מגן
ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר

חגית מגן
ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר

רו"ח שני בן חמו
מנהלת מחלקת כספים רכש ותפעול

רונית לוי
מנהלת לשכה

גלי לוי
מזכירת מינהל