קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשפ"ב עבור תוכניות ניצנים