ביזור סמכויות לשלטון המקומי: הזדמנות גדולה או פספוס אדיר?

מאמר דיעה - איתי חוטר


מצ"ב טור דיעה שפורסם באתר "גלובס" מאת מר איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי,