נוהל היערכות למזג אויר סוער/ שלג כבד הנחיות משרד החינוך "פתיתים לבנים"