מתחברים - התוכנית לפיתוח וקידום התנדבות של ולמען אזרחים ותיקים של מפעל הפיס והשלטון המקומי


התוכנית לפיתוח וקידום התנדבות של ולמען אזרחים ותיקים, נוסדה מתוך אמונה כי לחברה הישראלית אחריות לאזרחיה הוותיקים בכלל ובפרט לאלה החווים בדידות וכי לאזרחים הוותיקים תפקיד חשוב ומשמעותי בעשייה חברתית ובהשפעה על החברה.

יעודה המרכזי של התוכנית, הוא צמצום הבדידות של האזרח הוותיק, באמצעות הרחבת ופיתוח שיתופי הפעולה בין הרשות המקומית והארגונים השונים מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי. התכנית שואפת, לאגם משאבים ולקדם בכל דרך אפשרית את מערך המענים הרשותי של ולמען אזרחים ותיקים. התוכנית מתבססת על התפיסה כי הרשות המקומית היא זירת הפעילות המרכזית והמתאימה ביותר לפיתוח מענים התנדבותיים של ולמען אזרחים ותיקים.

הייחודיות של התוכנית היא בכינוס כל העוסקים בתחום האזרחים הוותיקים וההתנדבות ברשות, למסלול מקצועי, יעיל, אפקטיבי ורחב השפעה. אין זו עוד תכנית נוספת המייצרת תשתית חדשה ולעיתים דומה אלא מסגרת מארגנת, מסדרת, הבנויה על התאוריה שהשלם גדול מסך חלקיו ובה לכל שותף תפקיד חשוב וייחודי לצמצום חווית הבדידות של האזרחים הוותיקים בישראל.

שותפים לתוכנית: מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי והמועצה הישראלית להתנדבות ע"ר

לאתר התוכנית לחצו כאן או הקלידו במנוע החיפוש: connecting.ivolunteer.org.il