מכתב לרשויות המקומיות בנוגע להסרת המחזוריות מהמרחב הציבורי


עם כניסת עדכון חוק הפקדון עבוק בקבוקים בגודל 1.5 ליטר, התקבל מכתב מתאגיד המזחור אל"ה בנוגע למחזוריות הקיימות במחרב בציבורי ברשויות המקומיות.
מצ"ב המכתב