קול קורא לצורך רכישת מטהרי אוויר לכיתות הגן והיסודי נוכח מגפת הקורונה לשנה"ל תשפ"ב