נוהל מתן אישור יציאה מבידוד לצורך ביצוע בחינת בגרות