מדיניות הבדיקות והבידודים לנחשפים לחולה קורונה


מדיניות הבדיקות והבידודים למי שנחשפו למאומת, החל מהתאריך 7.1.21

פירוט טקסט נגיש למטה 

ההנחיות למחוסנים / מחלימים (לפי הגדרת משרד הבריאות – לא כולל מחוסנים במנה אחת):

בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון - יש לבצע בדיקת PCR.
תוצאה שלילית - פטור מבידוד
תוצאה חיובית - בידוד ל-10 ימים, שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

יתר אוכלוסיית המחוסנים - יש לבצע בדיקת אנטיגן ביתית או בדיקת אנטיגן מפוקחת:
תוצאה שלילית - פטור מבידוד
במקרה של תוצאה חיובית:
אם בוצעה בדיקת אנטיגן ביתית - יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת
תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מפוקחת - בידוד ל-10 ימים
שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

======

ההנחיות למי שאינו מחוסן / אינו מחלים (לפי הגדרת משרד הבריאות):

בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון - יש לבצע בדיקת PCR
תוצאה שלילית - בידוד ל-7 ימים, השחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה ביום האחרון לבידוד
תוצאה חיובית - בידוד ל-10 ימים, שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

יתר האוכלוסייה (שאינם מחוסנים/מחלימים) - יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת:
תוצאה שלילית - בידוד ל-7 ימים. שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שבוצעה ביום האחרון לבידוד
תוצאה חיובית - בידוד ל-10 ימים, שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

======

בנוסף:
אדם שלא חוסן / לא החלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, יכנס לאחר סיום הטיפול בקטין, לבידוד למשך 14 יום.
יש אפשרות לקיצור הבידוד עם תוצאת בדיקה אנטיגן מפוקחת שתבוצע ביום השביעי.
מחוסן/מחלים המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, ישהה בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שתבוצע החל מהיום האחרון לבידוד של החולה בו הוא מטפל.

* המדיניות החדשה תיכנס לתוקף בחצות שבין חמישי לשישי, 7.1.2022.
* מי שחוסן בחיסון אחד בלבד, אינו מוגן ועל כן נחשב כלא מחוסן/לא מחלים במקרה של חשיפה למאומת ואינו פטור מבידוד.
* בדיקות אנטיגן ביתיות - במימון הנבדק. עד לשבוע הבא ייתכנו קשיי זמינות ברשתות השיווק, הציבור מתבקש להתאזר בסבלנות.
* בדיקת אנטיגן מפוקחת במקרה של חשיפה למאומת - במימון המדינה.