צעדים לשיפור בדיקת קורונה


צעדים לשיפור בדיקת קורונה: קראו טוב את ההוראות, היבדקו במשך שלושה ימים ודיגמו את הבדיקה מהגרון ולאחר מכן מהנחיר

 

צעדים לשיפור בדיקת קורונה: קראו טוב את ההוראות, היבדקו במשך שלושה ימים ודיגמו את הבדיקה מהגרון ולאחר מכן מהנחיר