שימוש במזרק אפיפן בגן ילדים

מצ"ב קישור לאירוע בטיחות שהתרחש לאחרונה במערכת החינוך