עוצמות של מערכות הגברה וצלצולים של מוסד חינוכי – הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך


מצ"ב קישור:

./uploads/n/1647176539.1720.pdf