סדר פעולות גילוי מאומת בבית הספר של החגים תשפ''ב 31.3.2022