קישור לכנס הסברה בנושא גמישות ניהולית למנכלים וגזברים 17.5.2022 - הקלטה