שיעור העידכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת 2023


ע"פ סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), שיעור העידכון השנתי של הארנונה לשנת 2023 יעמוד על 1.37%. מצ"ב קישור לפרסום באתר משרד הפנים.