פסק דין בנושא הנחה מארנונה לבניין ריק


מצ"ב פסק הדין שניתן מיום 22 באוגוסט 2022.