יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות בנושא תקציב הרשויות לשנת 2023


כולל ספרת ביקורת
רו"ח/מר/גב'
עירייה/מועצה מקומית/מועצה אזורית

ההשתתפות ביום העיון כרוכה בתשלום

עבור משתתפים שהינם עובדי הרשויות המקומיות - 260 ש"ח. עבור משתתפים שאינם עובדי הרשויות המקומיות - 360 ש"ח.

אמצעי תשלום מועדף
אמצעי תשלום מועדף (חובה) שדה חובה