הזוכות בתחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה"