רינו צרור: חיים ביבס: השלטון המקומי מבקש לנהל את הקפסולות של כיתות א-ב