ישיבת ועדת תכנון ובניה של מרכז השלטון המקומי


מרכז השלטון המקומי קיים דיון מיוחד בנושא תמ"א 38/3/א – המודלים המוצעים ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה וגיבוש עמדת השלטון המקומי בנושא.

יו"ר הועדה, ראש המועצה המקומית קרית טבעון, מר דודי אריאלי, פתח את הישיבה והודה לנציגי מינהל התכנון במשרד האוצר, על הגעתם לישיבה.

בישיבה נטלו חלק ראשי רשויות מקומיות, מהנדסי ערים ואדריכלים ויועצים משפטיים לרשויות המקומיות.

ישיבת ועדת תכנון ובניה של מרכז השלטון המקומי