משלחת משותפת ג'וינט ישראל -אלכא ; המכון למנהיגות וממשל


בחודש פברואר יצאה משלחת מטעם ג`וינט ישראל – אלכא; המכון למנהיגות וממשל, ללונדון במטרה ללמוד על מאפיינים והיבטים שונים של שותפויות בין הממשל לחברה האזרחית.
המשלחת מנתה נציגים ממשרדי ממשלה שונים ,ג`וינט- אלכא, ומהשלטון המקומי. חברי המשלחת, ובהם נציגי מרכז השלטון המקומי, נחשפו במהלך הסיור למודלים שונים של שותפויות בין מגזריות, לדרכים להבניית יחסי שותפות בין ממשלה ובין ארגוני חברה אזרחית, לגישות חדשות ולחדשנות בתחום אספקת שירותים חברתיים, ולכלים לחיזוק החברה האזרחית ולעידוד יזמות חברתית.

משלחת משותפת