יום המאבק בעוני בכנסת


במסגרת ציון יום המאבק בעוני התקיימו דיונים במספר וועדות הכנסת
ועדת הפנים והגנת הסביבה: בינוי דיור ציבורי ודיור בר השגה; ועדת החינוך, התרבות והספורט: תקצוב דיפרנציאלי; ועדת עבודה, רווחה ובריאות: קביעת רף מקסימלי לכמות משפחות לטיפול עו"ס והגדלת התקינה; הוועדה לזכויות הילד: שיעור הילדים החיים בעוני;

במסגרת וועדות אלו הוצגו ע"י נציגים מהשלטון המקומי, נתונים, בעיות וקשיים והמלצות ליישום, בכל שקשור לטיפול בסוגיית העוני ובאנשים החיים בעוני

לאחר הדיונים בוועדות, התקיים כנס מרכזי שדן ביישום המלצות הוועדה למלחמה בעוני בתקציב 2015

יום המאבק בעוני בכנסת