הזמנה להגשת מועמדות לתחרות יזמות מקומית צעירה בים התיכון 2021


ברצוננו לעניין אתכם בתחרות בינלאומית חשובה, המתקיימת גם השנה, ביוזמת ארגון ARLEM , הזרוע המוניציפאלית באגן הים התיכון של האיחוד האירופי

פיתוח כלכלי בר קיימא הוא אחד משלושת מוקדי התוכן של - ARLEM . עקב משבר הקורונה, נוצר הרצון לעודד יזמים צעירים לקחת חלק בכלכלה המקומית. בהתאם לעדיפות זו, הארגון יעניק פרס ליזם צעיר, הנתמך על ידי רשות מקומית/ אזורית. 

בשנה שעברה היו 2 זוכים מישראל: יזמים מעיריית טייבה ) Sandad - מיזם אשר עוסק בפתרונות שיספקו פלטפורמה בת קיימא לקבוצות נוער הרוצות לתרום לפיתוח הקהילה המקומית ולחיזוק חברה פתוחה ומגוונת באזור( ומעיריית תל אביב יפו )פרזנטנס ארגון המקדם חברה מכילה אשר מייצגת אוכלוסיות מגוונות באופן שווה באקוסיסטם היזמי בישראל, ומנסה להשוות את נקודת הפתיחה, ליצור הכלה וגיוון ולצמצם פערים סוציו אקונומיים 
 
דוגמאות לסוגי פרויקטים רלוונטיים לתחרות:
- חדשנות במתן שירותים ציבוריים
- חדשנות טכנולוגית
- שיפור יעילות בצריכת משאבים
- קידום שוויון בין המינים
- שיפור הכלה חברתית באמצעות פיתוח כלכלי מקומי.
נבקש לציין כי הפרויקט והיזם לא מחויבים בקבלת תמיכה כספית מצד הרשות המקומית, אולם חשוב להראות את הזיקה בין היזם והפרויקט לרשות בצורות אחרות כגון יצירת סביבה תומכת, הטמעה בפועל של תכניות, פרויקטים חינוכיים בבתי ספר, מתן מידע, הדרכה, ייעוץ וחניכה ועוד.
 
רשויות אשר מעוניינות להגיש מועמדות לתחרות ימלאו את טפסי ההרשמה הראשוניים עד לתאריך ה - 31/8/2020 . ניתן לשלוח את המועמדות ישירות לארגון בכתובת [email protected] או דרך הקישור הבא: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_Award_2021
 
לפרסומת של ARLEM על התחרות 

מכתב הזמנה לתחרות ממרכז השלטון המקומי

הזמנה להגשת מועמדות לתחרות יזמות מקומית צעירה בים התיכון 2021