פורום ערי חוף


במסגרת הפורום חברות 22 הרשויות המקומיות השוכנות על חוף הים התיכון והעיר אילת.

הים והחוף הינם נכסים מוניציפאליים חשובים ומרכזיים ויש חשיבות בפעילות משולבת ומתואמת של כל רשויות החוף על מנת ליצור שיתופי פעולה, לחלוק ידע ולקדם פתרונות מדיניות בסוגיות רבות כדוגמת קידום תיירות, פעילות ברוח של קיימות ועוד.

השקתו מחדש של פורום ערי החוף במדינת ישראל התקיימה באוגוסט 2015 על ידי מרכז השלטון המקומי, מכון המחקר באוניברסיטת ת"א העוסק בשלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגי הפורום. דוגמא לכך היא קידום סמינר בו ישתתפו ראשי רשויות חוף מחו"ל לצד ראשי רשויות מתוך הפורום הישראלי. הסמינר יכלול פאן אקדמי, סדנאות וסיורים.