משרד התיירות


משרד התיירות הוא משרד כלכלי, שיעדו העיקרי הוא הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק. הישגי המשרד נמדדים במונחים כלכליים כגון: תרומה לתוצר הלאומי, תרומה למאזן התשלומים, הגדלת היקף ההשקעות בענף התיירות ותרומה לתעסוקה במשק.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרד התיירות בנושאים של פיתוח וקידום התיירות ברשויות המקומיות והמועצות האזוריות.