משרד החוץ


משרד החוץ מופקד על גיבוש מדיניות החוץ של מדינת ישראל, הוצאתה אל הפועל, וקידום הסברתה הכוללת של מדיניות הממשלה אל מול מדינות ושחקנים נוספים בזירה הבינלאומית.

בין פעילותו הענפה של משרד החוץ, בולט בעיקר מערך השגרירים והדיפלומטיה אותו מפעיל המשרד במרבית מדינות העולם ובארגונים בין-לאומיים. כמו כן, מסייע משרד החוץ בפיתוח קשרי כלכלה, תרבות ומדע עם המדינות השונות, לרבות מדינות מתפתחות, משמר את היחסים עם יהודי התפוצות ומהווה כתובת עבור ישראלים השוהים בחו"ל.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרד החוץ לקידום האינטרסים של הרשויות המקומיות. זאת, באמצעות קידום פרויקטים ייחודיים במישור המוניציפאלי בעלי זיקה לזירה הבין-לאומית, יזום כנסים בין-לאומיים, פיתוח ושימור קשרי ערים תאומות במודלים בילטראליים ומולטילטראליים, ועוד.

שיתוף הפעולה בין המינהל לפיתוח בינלאומי במרכז השלטון המקומי לבין משרד החוץ טומן בחובו פוטנציאל רב, שכן יש בפעילות הרשויות המקומיות בישראל כדי לשמש מפכיל כוח משמעותי לכל פעילות משרד החוץ וההיפך. זאת, בראיית התועלות של כל אזרחי מדינת ישראל באשר הם, במרכז ובפריפריה, במגזר היהודי ובמגזרים הלא יהודיים כאחד

» לקריאה נוספת על פעילות משרד החוץ אנא בקרו באתר האינטרנט