התאחדות התעשינים


התאחדות התעשיינים בישראל מכהנת על תקן הגוף המייצג של התעשייה הישראלית. ההתאחדות פועלת הן ברמה הלאומית, והן ברמה הבין-לאומית ושותפה להחלטות רבות המשפיעות על המשק הישראלי ומדיניות הסחר הישראלית. למעשה, מהווה ההתאחדות מעין גשר כלכלי עבור שאר מדינות העולם לקשרי סחר עם גורמים ישראלים.

כמי שנחשבת לארגון המעסיקים הגדול בישראל, פועלת ההתאחדות לשמור על זכויותיהם של חברי הארגון ולשרת את מטרותיהם נאמנה. מלבד זאת, פועל הארגון לחיזוק מעמדם של מוצרים כחול לבן בארץ ובעולם במישורים שונים ובכללם המישור ההסברתי.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם התאחדות התעשיינים בנושאים של פיתוח אורבאני כלכלי וייזום כנסים בין-לאומיים כמו כנס ערים ישראל-ארה"ב 2014.