קרן של"ם


קרן של"ם הוקמה על ידי מרכז השלטון המקומי, בשיתוף משרד הרווחה, בשנת 1983, למתן סיוע מקיף לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, ברשויות המקומיות. הקרן מסייעת במתן מענקים, בייעוץ לגורמים השונים ופועלת לשיפור איכות החיים והשירות הניתן לקהל יעד זה, לכל אורך חייו. זאת מתוך הבנת מורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עצמו, ושל הסובבים אותו.

בין היתר, עוסקת הקרן בפיתוח פיזי של מסגרות בקהילה, תכניות השתלמות לאנשי מקצוע, עידוד ומימון פעילות הסברתית בקרב קהלי יעד שונים, מענקי מחקר וכנסים מקצועיים ועוד.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם קרן של"ם בקידום מטרות אלו דרך הזירה הבין-לאומית. ניתן לקרוא על משלחת עובדי רווחה לשוודיה מטעם קרן שלם בכתבת הניוזלטר של המינהל.