משרד הכלכלה


משרד הכלכלה פועל לקידום הפיתוח והצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי. מערך הפעילויות העשיר של המשרד נחשב לאחד העוגנים החשובים של מדינת ישראל ולפעילותו הכלכלית של המשק הישראלי.

פעילות המשרד מתמקדת בפיתוח וביצירת מקומות עבודה לאזורים בעלי עדיפות לאומית; הגדלת הייצוא; הרחבת היקף ההשקעות בתעשייה, במחקר ובפיתוח התעשייתי; פיתוח כלי מימון; סיוע לתעשייה, לעסקים ולמשקיעים; הכשרה טכנולוגית ועוד.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרד הכלכלה בנושאים של פיתוח אורבאני כלכלי וייזום כנסים בין-לאומיים בעלי ערך מוסף, כמו כנס ערים ישראל-ארה"ב 2014.