מכון היצוא


המכון הישראלי לייצוא ושיתוף פעולה בין-לאומי (IECI) פועל החל לפעול בשנת 1958 לעידוד ייצוא השירותים והייצוא התעשייתי של מדינת ישראל, כמו גם פיתוח יחסי סחר אסטרטגיים עם חברות מחו"ל. המכון פועל בשיתוף פעולה עם מדינת ישראל והמגזר הפרטי, ובאמצעות נספחי מסחר וכלכלה בארץ ובחו"ל.

בין היתר, עוסק המכון במתן שירותי מידע וייעוץ עבור חברות ישראליות וקהילת העסקים הבין-לאומית, טיפול במשלחות עסקיות נכנסות ויוצאות לשם הכרת המשק הישראלי, הקמה וניהול ביתנים לאומיים וביתני מידע בתערוכות ובירידי סחר בין-לאומיים בעולם.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם מכון הייצוא לקידום פיתוח אורבאני כלכלי ברשויות המקומיות ובארגון כנסים בין-לאומיים בעלי ערך מוסף, כמו כנס ערים ישראל-ארה"ב 2014.