לשכת המסחר והתעשייה ישראל-גרמניה (AHK)


לשכת המסחר והתעשייה ישראל-גרמניה מנהלת קשר הדוק עם לשכת המסחר בגרמניה (IHK). הלשכה פועלת לפיתוח קשרי סחר חוץ בין גופים עסקיים בישראל וגופים עסקיים בגרמניה, יחד עם רשת לשכות הסחר הדו לאומית AHK.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם לשכת המסחר ישראל-גרמניה בנושאים של פיתוח אורבאני כלכלי ובארגון כנסים בין-לאומיים בעלי ערך מוסף, כמו כנס ערים ישראל גרמניה בשנת 2012.