הסוכנות היהודית


הסכנות היהודית הינה גוף התנדבותי המקדם שיתופי פעולה בין יהודי העולם לתועלת היהדות בתפוצות ובישראל. הסוכנות פועלת, בין היתר, בתחומים של מעורבות חברתית, חינוך, נוער, יהדות, ומפעילה נציגים במדינות רבות בעולם.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגי הסוכנות היהודית לחיזוק הקשרים בין הרשויות המקומיות והקהילות היהודיות ברחבי העולם.