איגוד הגזברים ברשויות המקומיות בישראל


איגוד הגזברים מיצג את קהל גזברי הרשויות המקומיות בישראל בפני מעסיקים בישראל, מרכז השלטון המקומי, מוסדות ההסתדרות, משרד הפנים, משרדי ממשלה, הכנסת ועוד. בין היתר, פועל האיגוד לקידום ושיפור המינהל המוניציפאלי, ארגון ימי עיון, כנסים, הענקת תמיכה והדרכה לחבריו ועוד. כמו כן, חבר איגוד הגזברים באיגוד הגג המאגד את איגוד הגזברים, המזכירים והמהנדסים העירוניים ברשויות המקומיות.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגי איגוד הגזברים במטרה לקדם מטרות אלו באמצעות הזירה הבין-לאומית.