ג'וינט ישראל


ארגון ג`וינט ישראל הינו ארגון יהודי-אמריקאי הפועל למען האוכלוסיות החלשות בישראל. ארגון הג`וינט עובד בשיתוף עם ממשלת ישראל, רשויות מקומיות וארגונים נוספים אחרים לקידום מערך השירותים החברתיים בישראל.

בין היתר, מקדם הג`וינט פרויקטים בתחומים של ילדים ונוער בסיכון, האוכלוסייה המבוגרת בישראל, עולים, בעלי מוגבלויות, מנהיגות בשירות הציבורי, פילנתרופיה ועוד.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגי הג`וינט לקידום האינטרסים של הרשויות המקומיות בתחומים אלו עם זיקה לזירה הבין-לאומית.