מחקר OECD על שיתופי פעולה בין מועצות אזוריות ורשויות מקומיות,


ארגון ה-OECD מקיים מחקרים רבים בתחומים שונים. לאחרונה פורסם מחקר מעניין העוסק בשיתופי הפעולה בין המרחב הכפרי והאורבאני.
מטרת המסמך לסייע לערים, רשויות מקומיות ורשויות אזוריות לגבש מדיניות פיתוח כלכלית משותפת, שיש ביכולתה להביא לשיפור רמת החיים עבור התושבים ברשויות השונות. בין היתר, המסמך מגדיר מהן המטרות עבור שיתופי פעולה מסוג אלו, טרנדים עולמיים, אתגרים ודוגמאות לשיתופי פעולה מוצלחים ממדינות שונות בעולם.

לצפייה בקובץ לחץ כאן